Subsidieregeling

Voor de subsidieregeling en bijbehorende documentatie kunt u terecht op de website van Stimulus Programmamanagement. Op deze regeling is de klachtenprocedure van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland van toepassing. 

Hier vind je onder andere het Model inhoudelijk verslag eindrapportage – Haalbaarheidsstudies, het Model inhoudelijk verslag eindrapportage – Innovatieprojecten en het Model inhoudelijk verslag voortgangsrapportage - Innovatieprojecten. Je vindt hier ook een powerpoint over over de financiëel-administratieve vereisten waaraan deelnemende bedrijven moeten voldoen.

 

Ontwerp & realisatie: Nilsson