Subsidie voor haalbaarheidsstudies

Subsidie voor haalbaarheidsstudies

Definitie

Het project is gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid van een innovatieproject. Het project wordt uitgevoerd door een externe partij naar keuze van de aanvrager.

Vereisten

Aanvrager is één (of meer) MKB/KMO-bedrijf, gevestigd in Vlaanderen, Zeeland, Limburg of Noord-Brabant.

Duur

Maximaal zes maanden

Subsidiabele kosten

Externe expertise en diensten

Minimale begroting

€ 15.000,-

Maximale steun

50% met een maximumsteun van € 10.000,-

Ontwerp & realisatie: Nilsson