High tech innovatieprojecten voor MKB/KMO Zuid-Nederland en Vlaanderen High tech innovatieprojecten voor MKB/KMO Zuid-Nederland en Vlaanderen High tech innovatieprojecten voor MKB/KMO Zuid-Nederland en Vlaanderen High tech innovatieprojecten voor MKB/KMO Zuid-Nederland en Vlaanderen High tech innovatieprojecten voor MKB/KMO Zuid-Nederland en Vlaanderen

Projectomschrijving

CrossRoads2 is een Interreg Vlaanderen-Nederland project gericht op innovatie door KMO/MKB in de regio Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Nederlands-Limburg). De kerntaak bestaat uit het stimuleren van innovatie door:

 • het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met onderzoekscentra) en het opzetten en begeleiden van Vlaams/Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten;
 • het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert) met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase;
 • het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams/Zuid-Nederlandse innovatieproject;
 • het opvolgen van deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

Doel

CrossRoads2 heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO’s/MKBers in Vlaanderen en Zuid-Nederland. De focus ligt daarbij op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de ‘smart specialisation strategy’ van de regio’s: high-tech systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance.

KMO/MKB bedrijven krijgen ondersteuning bij het ontwikkelen van goede en technisch haalbare projectideeën tot volwaardige projectvoorstellen. Er is 6,75 miljoen euro gereserveerd als subsidie voor innovatieprojecten en 0,5 miljoen euro voor haalbaarheidsstudies.

Resultaten

Naar verwachting zal CrossRoads2 50 innovatieprojecten en 50 haalbaarheidsstudies opleveren waaraan KMO/MKB bedrijven deelnemen. Op die manier levert CrossRoads2 een positieve bijdrage aan de concurrentiekracht van de grensregio en een versterking van het grensoverschrijdende netwerk.

Financiers

CrossRoads2 wordt gefinancierd binnen het interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Meer info: www.grensregio.eu.

Naast Interreg V Vlaanderen-Nederland wordt het project ook gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, het Vlaams Gewest en de Provincies Antwerpen, Nederlands-Limburg, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Zeeland.

Meer informatie

Subsidieregeling: de regeling wordt binnenkort definitief gesteld en als link beschikbaar gesteld.

Hieronder een overzicht van de contactpersonen per regio.

Zeeland Economische Impuls Zeeland Rosco Ephraïm roscoephraim@impulszeeland.nl 0031 6 30 677 186
Brabant BOM Karin Jansen kjansen@bom.nl 0031 6 46 996 019
Brabant REWIN Raimo van der Linden r.vanderlinden@rewin.nl 0031 6 30 963 695
Limburg (NL) LIOF Charles Mevis cmevis@liof.nl 0031 6 11 368 781
Vlaanderen I-cleantech Vlaanderen Annick Vastiau annick.vastiau@i-cleantechvlaanderen.be 0032 4 71 903 636
Vlaanderen Innovatiecentrum Oost Vlaanderen Peter Goeman peter.goeman@innovatiecentrum.be 0032 4 84 947 910
Vlaanderen Innovatiecentrum Limburg Bruno Krekels bruno.krekels@innovatiecentrum.be 0032 4 97 076 004

Heeft u een vraag of een opmerking?

Wanneer u onderstaand formulier invult, zullen we zo spoedig mogelijk reageren. 

 1. Bedrijf
 2. Naam/voornaam (verplicht)
 3. E-mail (verplicht)
 4. Telefoon
 5. Uw vraag/opmerking
 6. Anti-spam controle 7  + 6  =   (*)
 7.  

CrossRoads 1

CrossRoads 1 is in 2009 opgezet om bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland te helpen bij het toepassen van nieuwe technologieën. 100 bedrijven waren betrokken bij 21 innovatieprojecten, 13 haalbaarheidsstudies en 32 proeftuinexperimenten. 650 bedrijven hebben deelgenomen aan de events van CrossRoads 1.

Projectpartners

Logo van Europese Unie, partner van CrossroadsLogo van Ministerie van Economische zaken, partner van CrossroadsLogo van LIOF, partner van CrossroadsLogo van BOM, partner van CrossroadsLogo van Stimulus, partner van CrossroadsLogo van Rewin, partner van CrossroadsLogo van Impuls Zeeland, partner van CrossroadsLogo van Provincie Noord-Brabant, partner van CrossroadsLogo van Provincie Zeeland, partner van CrossroadsLogo van Interreg vlaanderen, partner van CrossroadsLogo van Provincie Antwerpen, partner van CrossroadsLogo van Icleantech Vlaanderen (iCTV), partner van CrossroadsLogo van Innovatiecentrum Limburg, partner van CrossroadsLogo van Provincie Limburg, partner van CrossroadsLogo van Provincie Oost-Vlaanderen, partner van CrossroadsLogo van Provincie Vlaams-Brabant, partner van CrossroadsLogo van Agentschap innoveren & ondernemen, partner van CrossroadsLogo van Provincie Limburg, partner van Crossroads